top of page

C O A C H I N G

In onze coaching staat verantwoordelijkheid nemen voor het behalen van je eigen doelen, je eigen invloed  en je eigen geluk of dat van een team centraal. We gaan daarbij uit van het (her)ontdekken, versterken en benutten van de kwaliteiten die je als persoon al hebt. Samen kijken we hoe we deze kwaliteiten kunnen versterken zowel in een privé als werksituatie.

 

Thema’s die vaak ter sprake komen in onze coaching zijn (zelf)vertrouwen, angst, comfortzone, carrière vraagstukken, topprestaties, talent ontwikkelen en verschillende manieren van communiceren. De omgeving van een persoon of team betrekken we altijd in onze coaching. In plaats van in je eentje te zoeken, leren wij je om gebruik te maken van je relaties. We laten daarbij zien hoe de interactie en communicatie met mensen om je heen kan bijdragen aan je ontwikkeling. 

persoonlijke coaching

P E R S O O N L I J K E  

C O A C H I N G

De beslissing om je te laten coachen is de eerste belangrijke stap naar jouw ontwikkeling. Wij helpen je over de drempel en zorgen ervoor dat je er helemaal voor kunt gaan. Op een warme manier confronteren we je – zonder te oordelen - met je gedrag en helpen je om jouw gewenste verandering te realiseren.

 

In onze coaching kijken we verder dan alleen het thema dat je wilt aanpakken. We zorgen voor een verandering van binnenuit, zodat je anders naar je waarheden gaat kijken. De veranderingen brengen we gelijk in de praktijk. Onze coaching heeft daardoor een langdurig effect. 

team coaching

T E A M 

C O A C H I N G

Een omgeving creëren waarbij het team voor het maximale kan gaan in plaats van het optimale. Dat bereiken we door verwachtingen, belangen en perspectieven die in het team spelen bespreekbaar te maken.  

Samen met de teamleden reflecteren we op gedrag en kijken we waar het team voor staat, waar verschillen zitten, hoe het team wil samenwerken en wat daarvoor nodig is.

 

Doordat we dit met het gehele team doen, krijgen de teamleden inzicht in hun eigen gedrag en begrip voor de verschillende standpunten in hun team. Dit versterkt het vertrouwen onderling. Het betekent niet dat iedereen het eens hoeft te zijn. Door de voorbeeldfunctie van met name managementteams is het echter wel belangrijk dat een team als één front naar buiten treedt. De manier waarop een team in staat is om met elkaar én naar buiten toe te communiceren maakt het verschil.

topsporters coaching

T O P S P O R T E R S

C O A C H I N G

Het mentaal coachen van topsporters is een aparte tak van sport. Fysiek zijn de grenzen nagenoeg bereikt. Het verschil tussen winnen en verliezen is met name terug te leiden naar de mentale staat van de atleet. Voor topsporters hebben wij daarom een traject dat zich richt op mentale coaching. Daarbij helpen we topsporters die een extra stap willen maken om alles uit zichzelf te halen. Coach Fedde Germans kent de wereld van de topsport goed en weet uit eigen ervaring dat 99% niet genoeg is.

 

Het verschil tussen winnen en verliezen ligt vaak in de omgang met prestatiedruk. Om talent groter te maken geven we dan ook veel aandacht aan dit belangrijke thema. Daarnaast staan opgaan in het moment, visualiseren, loslaten en zelfvertrouwen centraal.

bottom of page