top of page

C A S E S

Hieronder staat een selectie van de opdrachten die we uitgevoerd hebben. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Cultuur -en Gedragsverandering

Met een groot bedrijf voor afvalinzameling en onderhoud van de buitenruimten van een aantal gemeenten, hebben we naar aanleiding van hun ambitie wat betreft veilig werken samen gewerkt aan een bijbehorende cultuur- en gedragsverandering. Op basis van gesprekken met medewerkers door (verschillende lagen van) de organisatie heen hebben we bepaald welke veiligheidsthema’s relevant zijn en welke verbetering gewenst is. Uiteindelijk hebben we o.a. door middel van een op maat gemaakt trainingsprogramma gewerkt aan het verhogen van het risicobewustzijn, het verbeteren van de bespreek- en aanspreekcultuur en het versterken van de leidinggevende competenties (eigenaarschap) voor wat betreft veilig werken.

Coaching

Voor een sr. manager van een multinational hebben we een traject doorlopen waarbij hij wilde ontdekken op welke wijze hij zijn medewerkers meer vanuit hun innerlijke drive in beweging kon krijgen. Daarbij hebben we samen gezocht naar zijn eigen inspiratiekracht en wat hem tegenhoudt om deze in te zetten. Vervolgens heeft hij in de praktijk ervaren hoe het is om zijn mensen hun eigen drive te laten vinden en deze in te zetten. Hij ervaart hierdoor meer plezier en zingeving in zijn werk en bovendien is de performance van zijn team substantieel verbeterd. 

Strategieontwikkeling

Met een bedrijf dat marktleider is in de ontwikkeling van machines voor de voedingsmiddelen industrie, hebben we het proces gefaciliteerd voor de ontwikkeling van hun strategie. Hierbij hebben we het bestaansrecht van de organisatie gedefinieerd en van daaruit hun waardepropositie, daarbij passende organisatiestructuur en cultuur, kritieke taken en processen en benodigde competenties. We zijn geëindigd met het maken van een gedetailleerd plan voor de uitrol van hun strategie. We hebben dit proces doorlopen op basis van het Congruence Model van Professor Tushman (Harvard University). Uniek aan dit proces was dat het MT voor iedere stap in dit model feedback en input heeft gevraagd aan de organisatie waarbij er een groot draagvlak voor de nieuwe strategie is ontstaan. 

bottom of page