top of page

G E R M A N S  &  

H U G E N H O L T Z

Impact maken is wat ons drijft. Wij geloven erin dat veranderingen pas echt blijvend zijn als je ze in de kern aanpakt. Daarom helpen wij organisaties, teams en individuen om zichzelf van binnenuit te veranderen. Daar is daadkracht, kwetsbaarheid en lef voor nodig.

 

Door de kwaliteiten die mensen al in zich hebben aan te wakkeren, te versterken en in de praktijk te brengen ontstaat het (zelf)vertrouwen dat nodig is om meer potentieel uit jezelf, een team of een organisatie te halen. We zijn ervan overtuigd dat mensen die hun opvattingen over zichzelf en hun omgeving durven te veranderen, anders gaan kijken en handelen én daardoor ook betere resultaten boeken. Met als gevolg een duurzame verandering.

 

Onze verandertrajecten doen we in organisaties altijd samen met de leidinggevenden en medewerkers, de mensen waar het om gaat. Wij versterken op die manier (management)teams, pakken de regie op bij implementatietrajecten en coachen en trainen bestuurders, professionals en topsporters. 

O R G A N I S A T I E 

O N T W I K K E L I N G

Bij organisatieontwikkeling streven wij ernaar dat een organisatie actief leert om zichzelf te ontwikkelen. Daarom faciliteren wij dat de organisatie zelf haar positie kan bepalen en in staat is om zelf een nieuwe koers te varen.

 

We gaan daarbij altijd uit van de al aanwezige waarden, middelen en talenten in de organisatie. We brengen mensen aan tafel en zorgen ervoor dat verwachtingen en aannames besproken worden. Zo kan dat wat goed is voor de organisatie voorop worden gesteld bij het vormgeven van een gezamenlijk toekomstbeeld. 

C O A C H I N G

In onze coaching staat verantwoordelijkheid nemen voor het behalen van je eigen doelen, je eigen invloed  en je eigen geluk of dat van een team centraal. We gaan daarbij uit van het (her)ontdekken, versterken en benutten van de kwaliteiten die je als persoon al hebt. Samen kijken we hoe we deze kwaliteiten kunnen versterken zowel in een privé als werksituatie.

 

Thema’s die vaak ter sprake komen in onze coaching zijn (zelf)vertrouwen, angst, comfortzone, carrière vraagstukken, topprestaties, talent ontwikkelen en verschillende manieren van communiceren. De omgeving van een persoon of team betrekken we altijd in onze coaching. In plaats van in je eentje te zoeken, leren wij je om gebruik te maken van je relaties. We laten daarbij zien hoe de interactie en communicatie met mensen om je heen kan bijdragen aan je ontwikkeling. 

T R A I N I N G

Leren door het te doen. We zijn ervan overtuigd dat gedragsverandering pas echt blijvend is als je het ervaart. Daarom zijn al onze trainingen zijn gebaseerd op experience based learning. Om inzichten in nieuw gedrag te verankeren doorlopen we in onze trainingen verschillende stadia zoals weten, begrijpen, doorleven en toepassen.

 

Momenteel bieden we een Boostertraining aan voor mensen die we in het verleden hebben begeleid bij hun persoonlijke ontwikkeling. Met deze training kun je een boost en vervolg geven aan dit traject. Daarnaast kun je bij ons kennismaken met de basisprincipes van waarderend onderzoeken in onze incompany training Appreciative Inquiry.

bottom of page